17.3.06

Diwedd y wythnos

Mae hi wedi teimlo fel wythnos eitha galed ar ran gwaith a dweud y gwir, felly dwi'n falch iawn i gael gwared ohoni. Dwi'n dal i ddiodde o'r effaith y ffliw (neu beth bynnag roedd arni fi yn ddiweddar) a'r antibiotics dwi newydd gorffen. Siwr o fod dydy hi ddim syniad da i yfed alcohol tra bod arnyn nhw, ond dyna ni, ond roedd fy nhgoesau wedi teimlo fel plwm trwy'r p'nawn.

Mi ges i noson da yn dafarn y Castell Rhuthun ddoe. Fel arfer dyni'n cael hwyl a dysgu dipyn bach hefyd! Gofynodd un o'r dysgwyr eraill be' ydy'r gair Cymraeg dros 'Evil' (dwn i ddim pam). Meddwl cyntaf Daf druan (sy'n cashau cwestiynau ieithyddol fel arfer) oedd 'diafol', ond na , 'devil ydy hynny dwedodd ar ol aelfeddwl. 'Drwg iawn iawn' mi awgrymais i yn jocio, ond wedi meddwl amdanhi dydy hi ddim mor bell o'r wir, mae'r geiriadur mawr yn rhoi 'drwg' (a 'drygionus') fel ystyr 'wicked', felly gallai 'drwg' yn golygu mwy na 'bad' yn Saesneg. Fel arfer mae 'na ffordd rownd dweud pethau heb cyfieithu geiriau neu syniadau yn union yr un fath ag yn y Saesneg.

Felly dwi'n edrych ymlaen at penwythnos o ymlacio. Mae fy merch eisaiu mynd i'r siop llyfrau yfori er mwyn gwario tocynnau llyfrau, felly dwi'n gobeithio bod adre cyn i'r gem mawr o Gaerdydd yn dechrau yn y p'nawn. Pwy sy'n gwybod beth i ddisgwyl....

No comments: