13.3.06

hwyl yn yr oer...

Dyma Mr Eira, ffrwyth llawer o waith galed efo'r merch yn yr ardd. Yn anffodus mae Mr Eira wedi diflannu erbyn hyn, ond o leia mae genom ni llun bach er mwyn ein atgoffa ni o'r camp o gerfluniaeth 'ma.

Mi gawsom ni lot o hwyl yn taflu pelau eira at ein gilydd hefyd, ond y peth gorau i'w wneud efo nhw oedd i drio achosi avalansau o do y consyfatori ar ben unrhywun sy'n dod allan trwy'r drws...trist ond dydhi!

No comments: