11.3.06

Y chwe gwlad

Wel mae Cymru wedi osgoi canlyniad annifyr iawn iawn trwy dod yn ol i 18-18 yn erbyn Yr Eidal yn Stadiwm y Mileniwm y pnawn 'ma. Mae'r sgor yn digon annifyr fel y mae hi wrth cwrs, ond fasai colled wedi bod anfeddyladwy. Mae'n ymddangos bod yr olwynion i gyd wedi disgyn oddi wrth carfan Cymru ers i'r llanast Mike Ruddock, felly efallai roedd o'n gwneud swydd mwy effeithiol nag sylweddolodd yr WRU.
Wedi dweud hynny, mae'r Eidal wedi gwella yn sylfaenol dros y cwpl o dymerau diweddaraf. Mi wnaethon nhw rhoi dipyn o sioc i Iwerddon ac i Loegr yn y cyfres yma, ac fydd neb yn weld taith i Rufain fel gwyliau bach yn yr haul yn y dyfodol, mae nhw'n cystadleuwyr go iawn yn y chwe gwlad erbyn hyn. Ar wahan i gais angyfreithlon fasai nhw wedi curo Iwerddon dros penwythnos cyntaf y pencampwriaeth.

Dwi'n edrych ymlaen rwan at weld sut mae Lloegr yn ymdopi efo eu taith i Paris yfori, roedd y penwythnos pythefnos yn ol yn lot haws (Cafodd Cymru eu chwalu yn Nhulyn wrth cwrs)oherwydd colled Lloegr yn erbyn Yr Alban. Ie dwi'n gwybod, dwi'n collwr ddrwg!

No comments: